A A A

Oferta

ŚWIADCZYMY USŁUGĘ NISZCZENIA DOKUMENTÓW NA TERENIE CAŁEGO KRAJU.

ZAKRES USŁUG WORKOWY:

- DOSTARCZAMY WORKI DO MIEJSCA ODBIORU DOKUMENTÓW;
- PAKOWANIE DOKUMENTÓW ODBYWA SIĘ PRZEZ PRACOWNIKA (NTD);
- WORKI SĄ PLOMBOWANE PLOMBOM NUMERYCZNĄ;
- POTWIERDZAMY ODBIUR PROTOKOŁEM ODBIORU;
- TRANSPORT WORKÓW Z DOKUMENTAMI DO ZNISZCZENIA;
- NISZCZENIE DOKUMENTÓW;
- WYSTAWIANIE PROTOKOŁU ZNISZCZENIA ORAZ CERTYFIKATU ZNISZCZENIA;
- MOŻLIWOŚĆ OBECNOŚCI KLIENTA W CZASIE PROCESU ZNISZCZENIA;


ZAKRES USŁUG POJEMNIKOWY 240L:

- DOSTARCZANIE ZAPLOMBOWANYCH POJEMNIKÓW DO KLIENTA;
- WYMIANA POJEMNIKÓW W USTALONYM TERMINIE PRZEZ KLIENTA;
- POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁEM ODBIORU;
- TRANSPORT POJEMNIKÓW DO ZNISZCZENIA;
- NISZCZENIE DOKUMENTÓW;
- WYSTAWIANIE PROTOKOŁUZNISZCZENIA ORAZ CERTYFIKATU ZNISZCZENIA;
- MOŻLIWOŚĆ OBECNOŚCI KLIENTA W CZASIE PROCESU ZNISZCZENIA;

ZAKRES USŁUG PALETOWY:

-PAKOWANIE DOKUMENTÓW;
-ODBIUR DOKUMENTÓW Z MIEJSCA WSKAZANEGO PRZEZ KLIENTA NA PALETACH;
-PROTOKUŁ ZAPLOMBOWANIA SAMOCHODU PLOMBAMI NUMERYCZNYMI;
-TRANSPORT DOKUMENTÓW DO ZNISZCZENIA;
-NISZCZENIE DOKUMENTÓW;
-WYSTAWIANIE PROTOKOŁU ZNISZCZENIA ORAZ CERTYFIKATU ZNISZCZENIA;
-MOŻLIWOŚĆ OBECNOŚCI KLIENTA W CZASIE PROCESU ZNISZCZENIA;

NISZCZYMY DOKUMENTY PROFESJONALNĄ NISZCZARKĄ WEDŁUG NORMY DIN 32757 W III KLASIE BEZPIECZEŃSTWA. NOŚNIKI DANYCH ,PŁYTY, DYSKIETKI, KARTY MAGNETYCZNE SĄ ROZKRUSZANE W III KLASIE TAJNOŚCI. NISZCZENIE DYSKÓW TWARDYCH ODBYWA SIĘ POPRZEZ PROCES DEMAGNETYZACJI, A NASTĘPNIE NISZCZENIE TALERZY Z DYSKÓW W III KLASIE BEZPIECZEŃSTWA.