A A A

Idea Niszczenia

DLACZEGO POWINNIŚMY NISZCZYĆ DOKUMENTY I NOŚNIKI DANYCH?


W CELU PRAWIDŁOWEGO ZABEZPIECZENIA DOKUMENTÓW I NOŚNIKÓW DANYCH, ABY NIE TRAFIŁY W NIEPOWOŁANE RĘCE I NIE BYŁY PODSTAWĄ HANDLU RÓŻNYMI DANYMI NALEŻY JE NISZCZYĆ.

DOKUNENTACJA PAPIEROWA TAKA JAK:

- FAKTURY;
- SPRAWOZDANIA;
- DOKUMENTY KSIĘGOWE;
- AKTA ARCHIWALNE;
- RAPORTY;
- DANE OSOBOWE PRACOWNIKÓW ITP..

NIE JEDNO KROTNIE SĄ ŁAKOMYM KĄSKIEM DLA TWOJEJ KONKURENCJI I MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE PRZECIWKO TWOJEJ FIRMIE.