A A A

Akty Prawne

Aktualnie obowiązujące przepisy prawne nakładają obowiązek ochrony danych.


Art. 51 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 O Ochronie Danych Osobowych
(Dz.U. nr 133 poz.883)

Kto administrując danymi lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie podlega grzywnie karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.


Art. 52 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 O Ochronie Danych Osobowych
(Dz.U. nr 133 poz.883)

Kto administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem podlega grzywnie karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.